system för fördelning av utrymmen i ett hus. en lägenhet el. dyl.

Andra källor om ämnet

Wikipedia
Wiktionary
Nationalencyklopedin
TypKanske
www.synonymer.se
synonym
Google